Blomande rova. Foto: Agneta Börjeson

 

 

 

Välkommen till Sesam

 

 

 

 

Välkommen

Att fröodla

Bli medlem

Bevarandeverksamhet

Föreningsinformation

Länkar

Föreningen Sesam är en ideell förening som genom praktiskt arbete verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter. Vi vänder oss i första hand till hängivna odlare som är nyfikna på ovanliga eller gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter. Det centrala i  verksamheten är att medlemmarna fröodlar dessa sorter. Egen fröodling är ett säkert sätt att bevara gamla favoriter även om de försvinner ur handeln.

Vi har kontakter med genbanker, andra bevarandeorganisationer och fröfirmor över hela världen för utbyte av fröer. Vi vill också ha kontakt med med lokala sammanslutningar och enskilda personer som bevarat gamla sorter i odling.

Föreningen Sesam är en helt fristående organisation och är inte knuten till någon myndighet, institution eller företag. Medlemmarna finns spridda över hela Sverige.

 

Informationsfolder

 

FOR loggaSesam är med i Fritidsodlingens riksorganisation.

FOR har gratis trädgårdsrådgivning.
Ring 018-15 26 00

Aktuellt:

Stora grönsaksresan till Baltikum i augusti. Erbjudande från M 2187

Fröbytardag i Umeå, den 15 mars 10.00-16.00

Examensarbete om baljväxter

Fröuppropets sorter presenteras

Sesam och lagstiftningen

 

Har du material till SesamNytt? Skicka till sesamnytt@gmail.com

Se olika program föreningsinformation och länkar.

 

Vildmorotsblomma. Foto: Agneta Börjeson

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
foreningen.sesam@telia.com

Föreningen Sesam
c/o Karin Lundström 
Svartbäcksgatan 99
753 35 Uppsala