Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

Medlemsforum

Bli medlem

Länkar

Aktuellt

Länkar om främmande arter

Lyssna på Sommarforskarna om Fröuppropet, DNA-studier och baljväxter

Årsboken behöver ny redaktör

Äldre sorter bönor och ärtor presenteras i Sommarmat med Bergenströms

Skaffa ett frösåll som underlättar frörensningen

Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Hemsidan. Synpunkter eller tips?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

Träffar

Sesamträff i Östergötland 10 sept

Återträff fröodlingskurs Linköping
den 24 september

Fröodlingskurser

Kursledarkurs i Stockholm
den 8 oktober. Anmäl dig före den 15 september.

Böcker och rapporter

Sesams frödlingsbok

Fröuppropets sorter presenteras i  Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.

 

En rapport om sorter av köksväxter som fanns i frökataloger 1800-1930 sammanställd av M307 finns på genbanken.

 


 

Froesamlerne i Danmark har haft ett projekt om ärter och bönor. Nu finns boken.

Sesam är medlem i fritidsodlingens riksorganisation. FOR har gratis trädgårdsrådgivning.

   
       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista