Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Aktuellt

Den 19 augusti blir det skördedag på Julita med tema om våra sädesslag

Den 5 augusti blir det boksamtal om Svenska lantsorter på KSLA i Stockholm

Beställ Sesams jubileumsnummer

Följ en ärtfröodlings utveckling

Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Hemsidan. Synpunkter eller tips?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

Träffar

Sommarträff Skåne den 13 augusti hos M1386

Träff i Östergötland 19 augusti hos M2075

Träff i Norrbotten den 27 augusti hos M1764

Skördefest i Skåne 16 september hos M1404

Övrigt

Efterlysning av vitkålssorten 'Vesternorrland'

Länkar om främmande arter

Sesammedlemmar har fått hedersomnämnande av kålrotsakademien

Skaffa ett frösåll som underlättar frörensningen

Böcker och rapporter

Sesams frödlingsbok

En ny bok om spannmål, främst lantsorter, författad av M430 finns nu att köpa.

En rapport om sorter av köksväxter som fanns i frökataloger 1800-1930 har sammanställts av M307.

Fröuppropets sorter presenteras i  Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.

"En kåhltäppa eij at räkna: Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem" är en avhandling om 1700-talets kålgårdar. Detta tidigare ganska outforskade område har nu blivit belyst av M558.

Sesam är medlem i fritidsodlingens riksorganisation. FOR har gratis trädgårdsrådgivning.

   
       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista