Blomande rova. Foto: Agneta Börjeson

 

 

 

Välkommen till Sesam

 

 

 

 

Välkommen

Att fröodla

Bli medlem

Bevarandeverksamhet

Föreningsinformation

Länkar

 

Föreningen Sesam är en ideell förening som genom praktiskt arbete verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter. Vi vänder oss i första hand till hängivna odlare som är nyfikna på ovanliga eller gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter. Det centrala i  verksamheten är att medlemmarna fröodlar dessa sorter. Egen fröodling är ett säkert sätt att bevara gamla favoriter även om de försvinner ur handeln.

Vi har kontakter med genbanker, andra bevarandeorganisationer och fröfirmor över hela världen för utbyte av fröer. Vi vill också ha kontakt med med lokala sammanslutningar och enskilda personer som bevarat gamla sorter i odling.

Föreningen Sesam är en helt fristående organisation och är inte knuten till någon myndighet, institution eller företag. Medlemmarna finns spridda över hela Sverige.

 

Informationsfolder om Sesam

 

FOR loggaSesam är med i Fritidsodlingens riksorganisation.

 

FOR har gratis trädgårdsrådgivning.
Ring 018-15 26 00

  För medlemmar i föreningen Sesam.

Aktuellt:

Ny fröodlingsbok

Träff i Bergsslagen hos M722 den 25 april

Fröodlingskurs i Gränna/Huskvarna. Start 28 april. Kontakta M307

Träff i Skåne hos M1049 den 10 maj

Träff i Östergötland hos M922 den 16 maj

Fröodlingskurs Dalarna
Start 19 maj. Kontakta M1638

Träff i Lövudden Östergötland hos M2067 den 14 juni

Fröuppropets sorter presenteras

Sesam och lagstiftningen

 

Har du material till SesamNytt? Skicka till sesamnytt@gmail.com

 

 

Vildmorotsblomma. Foto: Agneta Börjeson

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista