Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

- fröodlarbok

Medlemsforum

Bli medlem

Länkar

Aktuellt

Har du glömt att lista dina erbjudanden till årsboken? Skicka snarast till M236.

Hemsidan är under omarbetning. Ursäkta röran under tiden.

Vill du ha frösåll? Kontakta M1161

Träffar

Sesamträff och fröbyte i Skåne den 24 januari kl. 14 hos M1186

Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Synpunkter på hemsidan?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

Böcker och rapporter

Sesams frödlingsbok

Fröuppropets sorter presenteras i  Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.

 

En rapport om sorter av köksväxter som fanns i frökataloger 1800-1930 sammanställd av M307 finns på genbanken.

 

 

 

   
       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista