Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

Medlemsforum

Bli medlem

Länkar

Aktuellt

Dags att betala  årsavgiften.

Lyssna på Matens pris om betydelsen av olika sorter

Lyssna på Meny om baljväxter.

Skaffa ett frösåll som underlättar frörensningen.

Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Hemsidan. Synpunkter eller tips ?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

Fröodlingskurser

Grundkurs i fröodling i Alingsås. Anmäl dig senast 1 mars.

Fröodlingskurs i Malmö. Anmäl dig senast 10 mars.

Fröodlingskurs Linköping. Anmäl dig senast 31 mars.

Träffar

Träff i Östergötland den 14 februari hos M2067.

Första träffen i Dalagruppen den 10 april. Kontakta 1638.

Böcker och rapporter

Sesams frödlingsbok

Fröuppropets sorter presenteras i  Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.

 

En rapport om sorter av köksväxter som fanns i frökataloger 1800-1930 sammanställd av M307 finns på genbanken.

 


 

Froesamlerne i Danmark har haft ett projekt om ärter och bönor. Nu finns boken.

Sesam är medlem i fritidsodlingens riksorganisation. FOR har gratis trädgårdsrådgivning.

   
       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista