Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Aktuellt

Nordiska trädgårdar 21-24 mars

Brexit påverkar handeln med frö och utsäde

Pris till Föreningen Sesam för bevarandet av trädgården och åkerns mångfald

Så här hanteras medlemsuppgifterna (gdpr)

Beställ Sesams jubileumsnummer

 

Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Hemsidan. Synpunkter eller tips?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com


 

Träffar

Träff i Östergötland 6 april

Träff i Örebro län 27 april

Träff i Skåne 4 maj

Träff i Stockholm 7 maj

Träff i Östergötland 9 juni

Vill du bli kallad till träffar i Dalarna

Vill du komma på träffar i Norra Skaraborg

Vill du bli kallad till träffar i Västerbotten

Kurser

Fröodlingskurs i Gävle med start 27 april

Övrigt

Skaffa ett frösåll som underlättar frörensningen

Efterlysning av vitkålssorten 'Vesternorrland'

Länkar om främmande arter

 

Följ en ärtfröodlings utveckling

Praktiskt exempel på fröodling av Beta vulgaris

Böcker och rapporter

Sesams frödlingsbok

Gråärter, rovor och den älskade kålroten. En ny bok författad av M1638. Boken presenteras
den 16 januari på Skansen.

Kulturarvsväxter för framtidens mångfald, en ny bok om kulturarvet bland våra vegetativt förökade växter.
Läs recension av M236

Fler rapporter och böcker

"Om vintern bruka de mycket kål och ärter..." Trädgårdsodling i Dalarna genom 400 år författad av M1947

Spannmål - Svenska lantsorter ger en bakgrundshistoria över spannmålsodlingen i Sverige, beskriver svenska lantsorter av spannmål som finns bevarade samt diskuterar vad de kan ha för betydelse i framtiden. Författad av M430.

"En kåhltäppa eij at räkna: Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem" är en avhandling om 1700-talets kålgårdar. Detta tidigare ganska outforskade område har nu blivit belyst av M558.

En rapport om sorter av köksväxter som fanns i frökataloger 1800-1930 har sammanställts av M307.

Fröuppropets sorter presenteras i  Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna.

Sesam är medlem i fritidsodlingens riksorganisation. FOR har gratis trädgårdsrådgivning.

       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista