Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Aktuellt

Beställ Sesams jubileumsnummer

Sesammedlemmar har fått hedersomnämnande av kålrotsakademien

Följ en ärtfröodlings utveckling

Föreningen Sesam
För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige.

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Hemsidan. Synpunkter eller tips?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

Träffar

Träff i Östergötland den 18 juni med M2777

Två skånska sommarträffar: 29 juli hos M2656 och 13 augusti hos M1386

Träff i Östergötland 19 augusti hos M2075

Träff i Norrbotten den 27 augusti hos M1764

Skördefest i Skåne 16 september hos M1404

Övrigt

Efterlysning av vitkålssorten 'Vesternorrland'

Länkar om främmande arter

Lyssna på Sommarforskarna om Fröuppropet, DNA-studier och baljväxter

Skaffa ett frösåll som underlättar frörensningen

Böcker och rapporter

Sesams frödlingsbok

År 1692 hade gården Labbarn i Ängsö socken i Västmanland en
humlegård (D), en trädgård (E), en kåltäppa (F) och en hamptäppa (G). LSA T10:8. Källa: Lantmäteriet.

"En kåhltäppa eij at räkna: Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem" är en avhandling om 1700-talets kålgårdar. Detta tidigare ganska outforskade område har nu blivit belyst av M558.

 

En rapport om sorter av köksväxter som fanns i frökataloger 1800-1930 sammanställd av M307 finns på genbanken.

 

 

Fröuppropets sorter presenteras i  Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna

 

Sesam är medlem i fritidsodlingens riksorganisation. FOR har gratis trädgårdsrådgivning.

   
       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista