Bli medlem

Aktuellt

Om Sesam

Att fröodla

Bli medlem

Länkar

Är du intresserad av fröodling och många sorter av främst köksväxter är Sesam föreningen för dig. Som ny medlem får du boken om fröodling.

I medlemskapet ingår också fyra nummer per år av SesamNytt. I årets första nummer erbjuder medlemmarna överskottet från sina fröodlingar. Antalet erbjudande och sorter är mycket omfattande. I övriga nummer finns reportage från medlemmarnas odlingar, odlingstips och annan information.

Föreningen centralt bedriver inte regelbundna aktiviteter men kan ibland ha utbildningar och träffar. Det stora mötet för alla medlemmar är årsmötet som föreningen strävar efter att ha i olika delar av landet där medlemmar finns. Årsmötet brukar utöver förhandlingarna innehålla någon föreläsning eller annan aktivitet samt fröbyte och social samvaro. Lokalgrupperna erbjuder möjlighet till mer lokala träffar och håller ibland fröodlingskurser på eget initiativ. Håll utkik i SesamNytt och på webben om det finns någon aktivitet på gång.

Medlemsavgiften är det första året 200 kr och de följande åren 150 kr och betalas på plusgiro 17 89 98-1. Är ni flera i familjen går det att ansöka om familjemedlemskap för 30 kr. Trycksakerna blir då gemensamma.

Skriv ditt namn och adress och medlemsnummer när du betalar. Är du ny medlem så ange detta. Är du ny familjemedlem anger du ditt namn och medlemsnummer för den du delar hushåll med.

Medlemsavgiften gäller under det verksamhetsår den erlagts. Verksamhetsåret startar den 1/10 och avslutas kommande år den 30/9. För ny medlem gäller dock medlemsavgift som betalas efter den 1 augusti till och med det följande verksamhetsåret.

Föreningens stadgar

Enbart för medlemmar

Har du material till SesamNytt?  sesamnytt@gmail.com

Synpunkter på hemsidan?
aborjeson@gmail.com

Frågor om Sesam?
foreningensesam@gmail.com

 

 

       
 

Kontakt:
foreningensesam@gmail.com

Föreningen Sesam
c/o Börje Borgström 
Langelandsgatan 36
164 43 Kista